Alla inlägg av Christer Lindenau

Om Christer Lindenau

Jag är civilingenjör från Chalmers. Jag har arbetat hela livet med datasystem för taxi-verksamhet, framför allt i Norge. Mitt datasystem heter TL2000.